Boots Star Rating System

با افزایش نگرانی ها نسبت به اثرات مخرب اشعه UVA تولید کنندگان فرآورده های ضد آفتاب در دنیا روشی را تحت عنوان Boots Star Rating System ارائه نمود که امروزه یکی از دستورالعمل های اصلی جهت تعیین میزان حفاظت فرآورده های ضد آفتاب در برابر اشعه UVA در اتحادیه اروپا (EU)، آمریکا (FDA) و ژاپن می باشد. این روش ابتدا بر اساس تقسیم بندی ستاره ای فرآورده های ضد آفتاب توسط ۴ ستاره توسط Diffey and Robson و با استفاده از تکنیک اندازه گیری اسپکتروفتومتری معرفی گردید که در سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفت. بر این اساس نسبت Diffey's Ratio - UVA/UVB که در واقع حاصل تقسیم میانگین جذب UVA - 320-400 nm به میانگین جذب UVB - 290-320 nm توسط فرآورده می باشد با ۵ ستاره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

با توجه به اثرات مخرب ذکر شده UVA در ایجاد بیماری های پیش بدخیم و خصوصاً بدخیم پوستی استفاده از فرآورده های ضد آفتاب دارای قدرت حفاظتی بالا در کلیه محدوده طول موج های اشعه ماوراء بتفش نور خورشید و به ویژه محدوده UVA ضروری می باشد. از این رو لابراتوار پارس حیان به عنوان واحد پیشرو در تولید فرآورده های ضد آفتاب در ایران گروه جدیدی از فرآورده های ضد آفتاب هیدرودرم را جهت محافظت پوست در برابر اثرات زیانبار نور خورشید تولید و به بازار عرضه نموده است. این فرآورده ها از یک سو با دارا بودن بازتابنده های فیزیکی و جاذبهای پرتوهای ماوراء بنفش موثر و انتخاب آن ها بر اساس آخرین دستاورد های علمی حفاظت کاملی را در برابر کلیه طول موج های اشعه ماوراء بنفش UVA & UVB - 290-400 nm ایجاد کرده و از سوی دیگر با دارا بودن نسبت UVA/UVB بزرگتر از ۸۱/۰ (دارای ۴ ستاره و ۵ ستاره در سیستم Boots) قدرت حفاظتی بسیار بالایی را در برابر اشعه UVA و در نتیجه جلوگیری از بروز ضایعات بدخیم پوستی ایجاد می نماید . عملکرد همزمان فیلترها و جاذب ها به همراه سایر مواد موثر موجود در فرآورده های ضد آفتاب از ایجاد التهابات و اریتم ناشی از قرارگیری در معرض اشعه ی UVB نیز به میزان بالایی جلوگیری می نماید . فرآورده های ضد آفتاب هیدرودرم به علت دارا بودن نرم کننده و مرطوب کننده های سبک در ساختار خود دارای قابلیت پخش و جذب مناسب بر سطح پوست و سازگاری مناسبی با پوست مصرف کننده بوده و خلوص بالای ترکیبات به کار رفته در فرمولاسیون آن ها نیز علاوه بر کاهش احتمال بروز آلرژی، سبب گردیده است تا حداقل استفاده از فرآورده حداکثر کارایی را در حفاظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و از بین بردن اثرات مخرب آن بر ساختار پوست ایجاد نماید.


فرآورده های ضد آفتاب آردن:

فرآورده های ضد آفتاب آردن با قدرت حفاظتی بسیار بالا:

ARDENE
http://www.ardene.ir
info@ardene.ir