كرم ضد آفتاب و روشن كننده +SPF50

  • قدرت حفاظتی بالا و حاوی تركیبات نوین و موثر روشن كننده
  • مناسب جهت انواع پوستها
  • با رنگ بژ روشن
  • حاوی كاپریلویل سالیسیلیك اسید،آسكوربیل گلوكوزاید،سدیم هیالورونات
  • همراه با عصاره شیرین بیان،عصاره پوست لیمو،آسكوربیل پالمیتات

 

Sun Safe
http://www.sunsafecare.com
info@sunsafecare.com