كرم ضد آفتاب فاقد جاذب های شیمیایی +SPF50

  • استفاده از فیلترهای فیزیكی و فاقد اثر ایجاد حساسیت
  • مناسب برای پوستهای حساس و حساس به نور خورشید
  • با رنگ بژ طبیعی
  • حاوی گلوكونات روی،سوكرالفیت،آمونیوم لاكتات
  • همراه با عصاره میموزا،عصاره بابونه

Sun Safe
http://www.sunsafecare.com
info@sunsafecare.com