« مشخصات یک ضد آفتاب خوب »

اولین مشخصه یک ضد آفتاب خوب آن است که دارای قدرت حفاظتی مناسب  (حداقل ۳۰ - ۲۵) باشد. یک ضد آفتاب مناسب باید قادر به محافظت پوست در تمام طول موج های اشعه ماوراء بنفش باشد (Broad spectrum) یعنی هم UVA و هم UVB را پوشش دهد. مواد تشکیل دهنده یک ضد آفتاب به هیچ وجه نباید در اثر مواجه شدن با UV دچار تجزیه گردد (Photo-stable).

همچنین باید از مقاومت نسبی نسبت به شستشو و تعریق برخوردار باشد (Water & perspiration Resistant).

مواد تشکیل دهنده یک ضد آفتاب نباید اثرات سمی روی پوست داشته باشد (non-toxic). از آنجا که نوع پوست افراد متفاوت می باشد باید تنوع ضد آفتاب به نحوی باشد که هر فرد با هر نوع پوستی بتواند از آن ها استفاده نماید.

فرآورده های ضد آفتاب آردن

فرآورده های ضدآفتاب هیدرودرم

کرم ضد آفتاب فیزیکال هیدرودرم لیدی (رنگی) با فاکتور حفاظتی SPF30